Många barn faller från skötbord

Cirka 600 barn per år tvingas söka akutsjukvård sedan de fallit från skötbord. En alltför hög siffra, enligt Konsumentverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som nu går ut med en gemensam varning till Sveriges småbarnsföräldrar. (SR Väst)