Fler vill skatta för gömda pengar

Personer som använder skatteparadis för att smita från skatt i Sverige löper allt större risk att upptäckas. Som Ekonomiekot berättade i morse har skatteparadis slutit fler avtal om informationsutbyte med andra länder under det senaste halvåret än under 10 år dessförinnan.

Och det märks tydligt hos det svenska Skatteverket, säger generaldirektör Mats Sjöstrand.

– Jag tror att man nu upptäcker att det inte finns några ställen att gömma pengarna på längre. Vi märker ju att det kommer advokater som representerar männsikor som har pengar utomlands och vill prata med oss. Så det är klart att risken för upptäckt har ju blivit många, många gånger högre på ett år. Och det märker vi på beteendet, säger Mats Sjöstrand.

Men om man nu har 10 miljoner kronor i ett skatteparadis, pengar som inte ni känner till, och man vill deklarera dessa. Vad får man betala då?

– Det beror på vad det är för någonting och hur gammalt det är och så vidare. Men man får betala för det och hur mycket skattetillägg det blir kan jag inte gå in på. Det gäller att bedöma varje enskilt fall.

Det är i finanskrisens spår som det politiska trycket mot skatteparadisen har ökat kraftigt. Allt fler länder har tappat tålamodet med förlorade skatteintäkter och det betyder att skatteparadis som inte lämnar ut information till andra länder nu riskerar konkreta straffåtgärder, som indragna investeringar eller uteslutning ur internationella avtal.

För Sveriges del har det inneburit att en serie avtal om informationsutbyte har slutits med skatteparadis som exempelvis Cayman öarna, Jersey, Guernsey och Isle of Man.

När det gäller Isle of Man har Skatteverket redan hunnit börja tillämpa avtalet och upptäckt flera fall av undanhållna skatter i mångmiljonklassen.

De nya avtalen ger Skatteverket så goda möjligheter att upptäcka skattesmitare att Mats Sjöstrand menar att en eventuell amnesti för svenskar som vill flytta hem kapital från skatteparadis har blivit onödig.

– Nej jag tycker inte att det är läge för en skatteamnesti när det finns så många förutsättningar att man ska komma frivilligt, säger Mats Sjöstrand.

Behöver ni utökade resurser för att kunna utnyttja de här avtalen på bästa sätt?

– Det internationella arbetet kräver mycket insatser. Nästa år måste vi faktiskt minska våra insatser för vi har inte tillräckligt med resurser. Det är naturligtvis inte särskilt behagligt i en situation när möjligheterna att arbeta internationellt aldrig har varit större, säger Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se