G8-löften kritiseras av nationalekonom

G8-länderna beslutade i går att satsa motsvarande 160 miljarder kronor under tre år för att stödja jordbruket i fattiga länder. Nationalekonomen Stefan de Vylder anser att summan är alldeles för blygsam för att göra någon skillnad, men välkomnar ändå att jordbruket uppmärksammas.

– Det är väl positivt att man uppmärksammar de fattiga ländernas situation när det gäller jordbruket. Jordbruket har varit eftersatt i många länder och biståndet till jordbruksutvecklingen har sjunkit dramatiskt under en 25-årsperiod och fortfarande handlar det om väldigt lite pengar jämfört med behoven av jordbruksutveckling i de fattiga länderna. Det är nollpengar jämfört med vad man satsar på att rädda finansbolag på fallrepet, säger nationalekonom Stefan de Vylder.

Jordbruket har varit och är fortfarande försummat inte bara av utländska biståndsgivare utan också av många fattiga ländernas egna regeringar.

Många gånger har det varit billigare och bekvämare att importera överskottsmat från rika länder, istället för att stödja de egna jordbrukarna med bidrag, ny infrastruktur och forskning.

Men matkrisen förra året, då priserna steg kraftigt, visade att det inte håller i längden för fattiga länder att importera mat. Därför är det positivt att G8-mötet, där också en rad afrikanska ledare deltog, beslutade att satsa på jordbruket istället för rent matbistånd.

– Det är väldigt positivt. Signalerna nu är att man ska dra ned på det traditionella matbiståndet, som ofta har haft en väldigt negativ effekt på den inhemska jordbruksproduktionen, och istället satsa på att stödja bönderna själva.

Efter att världshungern minskat i flera år, väntas den i år öka och enligt FN kommer över en miljard människor att lida av hunger i år. Finanskrisen anges av FN som boven i dramat.

Många organisationer och FN-organ är positiva till G8-satningen på jordbruket, men nästan samtliga poängterar att det inte är tillräckligt för att få bukt med hungern.

Och Stefan de Vylder tycker att satsningen är i minsta laget och dessutom säger han lite luttrat, att vi inte har sett den bli verklighet än.

– I flera år har det talats om satsningar på jordbruksproduktionen i fattiga länder, men vi har inte sett så mycket konkreta resultat. Ord är en sak, och konkreta åtgärder är en annan mer avlägsen sak, säger Stefan de Vylder.

Johan-Mathias Sommarström
johan-mathias.sommarstrom@sr.se