Kommuner köper ut äldre lärare

Kärvare tider i kombination med ett minskat elevunderlag gör att många kommuner skär ner på antalet lärare. Allt fler kommuner erbjuder äldre lärare avtalspension. Samtidigt varnar facket för att erbjudandena kan innehålla dåliga villkor.

Sandvikens kommun har nyligen skickat ut erbjudande om avtalspension, säger kommunens personalchef Maria Östgren-Forsberg.

– Det är ekonomisk kris i nästan alla kommuner på grund av att skatteintäkterna har minskat dramatiskt. Sedan inom skolan minskar antalet elever, därför går vi nu ut med det här erbjudandet, säger kommunens personalchef Maria Östgren-Forsberg.

När skolan drabbas av nedskärningar är lösningen oftast att säga upp anställda. Men enligt både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ökar nu erbjudandena om avtalspension.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tycker att avtalspension är ett bra alternativ.

– Tyvärr är det inte så vanligt. Men jag tycker att det här är något som sprider sig för att klara av en väldigt svår situation, säger Eva-Lis Sirén.

Under krisen på 90-talet drabbades skolan av omfattande uppsägningar, och lärarkåren blev då äldre. Nu vill kommunerna försöka behålla de yngre, säger Maria Östgren-Forsberg i Sandviken.

– Tanken med erbjudandet är att om det är någon som kanske bara har ett par år kvar till pension som går hem så kanske vi räddar kvar några av de yngre lärarna, vilket är vårt mål. Om de här är kvar och vi måste säga upp yngre lärare så kanske vi ändå måste rekrytera om något år, säger Maria Östgren-Forsberg.

Är detta en förfining av uppsägning?

– Nej, det här är helt frivilligt. Man får möjligheten att gå hem tidigare, de är inte på något sätt tvingande.

Erbjudanden sker ofta till lärarna på en individuell nivå, därför har fackförbunden svårt att säga hur vanligt avtalspensioner är eller hur som ser ut.

Just i Sandviken får lärarna behålla omkring 70 procent av lönen till 65 års ålder. Men ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, varnar för att kommunernas erbjudanden ibland innebär dåliga villkor och ligger under praxis för arbetsmarknaden.

– Vi försöker att hänvisa till hur avtalspensionerna ser ut på den privata marknaden. Där ligger nivåerna på 70-80 procent av den tidigare lönen. Ofta är det lägre än så som medlemmarna erbjuds. Därför ger vi rådet att man ska se över om man har råd att sluta tidigare, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Catarina Friskman, Ekot
catarina.friskman@sr.se 

Johannes Kvist, SR Gävleborg
johannes.kvist@sr.se