Regional dragkamp om ung orkester

Sverige är på väg att få sin första nationella ungdomssymfoniorkester. Frågan är bara var den ska ha sin bas, för nu pågår arbetet med att skapa en sådan orkester på två håll i landet - i Västra Götalands- respektive Stockholmsregionen.

Västerorts ungdomssymfoniker spelar "Mucho gusto". En sådan här orkester är ett viktigt forum för att uppmuntra unga att satsa på ett kollektivt musicerande och få en återväxt av musiker i orkester-Sverige. Sedan finns det också några regionala ungdomssymfoniorkestrar i landet och en av dem som har spelat i ett par sådana är 20-åriga hornisten Maria Pontén från Luleå. Hon välkomnar idén om en sådan här orkester på nationell nivå.

– Jag skulle vara jätteintresserad av att söka och spela med i en sådan. Kanske skulle det vara en bra idé att rotera mellan musikhögskolorna - Malmö, Göteborg, Stockholm, Ingesund, Örebro och Piteå. Jag tror att det skulle bli ett större utbyte och inte en orkester för mer utvalda kanske.

Arbetet med att bygga upp en nationell ungdomssymfoniorkester pågår nu oberoende av varandra på två håll i landet, i Vänersborg och i Stockholm.  "Tiden är mogen för en sådan", säger rektorn på musikfriskolan Lilla Akademien i Stockholm, Bo Lindgren.

– Intresset som vi har upplevt det bland ungdomar är mycket stort.

Den finansiella grunden är klar och består av privata medel, bland annat från finansmannen Hans-Jacob Bonnier och uttagningarna till Lilla Akademiens orkester startar i höst.

På kommunala Musikakademi Vänersborg är förhållandet det motsatta. Där har man redan en grund som riksrekryterande orkestergymnasium och vid sidan av det en orkester med ett 30-tal unga duktiga musiker från hela landet som man tänkte bygga på, säger projektledaren Ulrich Kaatz.

– De ungdomar som vi jobbar med har en så stor kapacitet så de måste få träffas och arbeta med varandra. På sin hemmaplan är det oftast de som drar det tyngsta lasset, är förebildare, och någonstans måste också de få ett input, jobba ihop med professionella ledare, säger Ulrich Kaatz på Musikakademi Vänersborg.

Hur det ska finansieras är dock fortfarande oklart.

– Vi för diskussioner bland annat med kulturrådet. Där har man gett oss rekommendationen att göra det till ett regionalt initiativ för hela landet, säger Ulrich Kaatz

Berit Nygren
berit.nygren@sr.se

Samarbete med SR Norrbotten