Fakta: Därför preskriberas ett fall

Preskription betyder avskrivning - att polisundersökningen av ett brott läggs ned efter en viss tid. Tanken är dels att spara resurser, dels att bevis blir gamla och att vittnens minnen blir allt mer osäkra ju längre tid som går. Risken att oskyldiga döms ökar.

Preskription inträder automatiskt, som en följd av lagen, 25 år efter den dag som mordet begåtts.

I fallet Catrin vet man dock inte säkert när mordet begicks. Då räknas den dag då Catrin senast sågs i livet, det vill säga den 10 juni 1984.

Preskriptionen blir formellt giltig i och med att åklagaren bestämmer att lägga ned förundersökningen, vilket alltså åklagaren i Catrin-fallet, Stefan Bergman, nyligen gjorde.

Preskriptionstiden för mord är i Sverige är 25 år, men är borttagen i många länder. Tjugofemårsgränsen har dock kommit under debatt på senare år, inte minst därför att ny DNA-teknik gjort det möjligt att lösa även gamla fall.

Många tycker att det är stötande att brottslingar som skulle kunna fällas med ny teknik kan få gå fria.

Ett lagförslag om att ta bort preskriptionstiden för mord kan komma i höst. Debatten gäller just nu tre saker:

* Hur lång den nya tiden ska bli - är det någon mening med att inte ha någon bortre gräns alls? Eller bör det kanske vara 50 år, eller 75?

* Vilka brott ska lagen omfatta? Bara brott som begåtts efter den nya lagen stiftades, eller även brott som begåtts före en lagändring.

* Och var ska man dra gränsen? Ska gränsen bara tas bort för riktigt grova brott som mord, folkmord och terroristbrott? Eller kanske också dråp? Eller bör man gå längre och ta bort den också för grov misshandel och våldtäkt?

Jonas Fredén
jonas.freden@sr.se