Patienter skriver sina egna remisser

På de flesta håll i Sverige kan patienter själva boka tid hos specialistläkare, utan remiss från en allmänläkare. Men få sjukhus verkar uppmuntra patienterna att kontakta specialisterna. Angereds närsjukhus utanför Göteborg är ett undantag. Där får patienten till och med skriva sin remiss själv.

Rania Josef kryssar bestämt i rutan "Smärtcentrum". Några rader om sina symptom och vips har han remitterat sig själv till en smärtspecialist.

Här på Angereds närsjukhus är drygt var tredje remiss en så kallad egenremiss, alltså en remiss som patienten skrivit själv.

Systemet infördes förra året för att möta det stora missnöje som fanns bland patienterna som ofta skickades runt till olika typer av läkare, utan att hamna rätt.

Språksvårigheter gjorde att många hade svårt att kommunicera med läkaren.

Så var det för Iman Jama. Iman hade länge misstänkt att hennes barn hade en särskild typ av magsårsbakterie, men hon hade svårt att få remiss till en specialist.

Egenremissen kunde hon däremot i lugn och ro, och med ordbokens och anhörigas hjälp, fylla i hemma vid köksbordet. Och redan vid första mötet med specialisten kunde han konstatera att hon hade haft rätt. Barnen bar på bakterierna.

– Jag var jätteglad, jag slapp vänta på remiss, du vet.

I många landsting, 14 av 21, är det i dag tillåtet att själv boka tid hos de flesta specialistläkare, utan remiss från en allmänläkare. Men i praktiken är det få landsting som verkar uppmana patienterna till det.

Ulf Torstensson, specialist i allmänmedicin på Skellefteå sjukhus, har engagerat sig i frågan. Och han är tveksam till patientens förmåga att avgöra vilken typ av vård han eller hon behöver. Egenremisser skulle vara slöseri med dyrbara resurser, säger han.

– Det kommer innebära att cancerläkare och hjärtläkare kommer att få en hel del patienter som de inte skulle behöva ha. De får använda sin kapacitet till fel saker.

Men enligt Marianne Olsson, projektchef på Angereds närsjukhus, är merparten av egenremisserna till specialisterna helt befogade.

– Vad vi kan se på de egenremisser vi får, så är människor väldigt kapabla att avgöra när det är en specialist man ska söka till. Vi får inte många egenremisser som är av den karaktären att vi hänvisar dem till primärvården, säger Marianne Olsson, projektchef på Angereds närsjukhus.

Andrea Hökerberg
andrea.hokerberg@sr.se