Känd klocka fyller 150 år

Som vänner av god tidpassning stämmer Ekot in i gratulationerna av det populära klocktornet Big Ben i London i dag.

Klocktornet som i ur och skur stått vid norra gaveln på parlamentshuset i London fyller i dag 150 år.

Big Bens klämtande ljud är världsberömt för radiolyssnare över hela världen eftersom det länge använts av det brittiska radioföretaget BBC.

Klocktornet är 96 meter högt och det krävdes 850 kubikmeter sten för att konstruera den, material som fraktades från hela Storbritannien till platsen.

Grunden för klocktornet lades redan 1843 i september. Byggandet lät sig dock försenas ordentligt, varpå den slutligen uppfördes 1859. Ingen officiell öppningsceremoni hölls, troligen på grund av det försenade arbetet. Själva klockan sattes igång den 31 maj 1859.

Varför kallas den då Big Ben? Officiellt kallas klockan egentligen "the Great Bell", eller den stora klockan.

En sannolik teori är att den uppkallats efter Sir Benjamin Hall, som bland annat ledde arbetet på platsen. Hans namn finns inristat på klockan.