Sågverk måste förbättra säkerheten

Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot säkerheten i ett sågverk utanför Torsby i Värmland. Sågverket får 12 påpekanden och måste åtgärda punkterna till årsskiftet. (SR Värmland)