Fällor för vildsvin testas

Den svenska vildsvinsstammen växer. På många håll ställer djuren till med stora problem, både i trafiken och för lantbruket. För att hålla bättre koll på stammen ska nu vildsvinsfällor testas.

Naturvårdsverket satsar två miljoner kronor för att testa vildsvinsfällor under ett år.

Olyckor med vildsvin i trafiken ökade med 27 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period förra året.