Hårdare tider för muséer

Antalet besökare på Sveriges statliga muséer har minskat med 11 procent hittills i år. Det visar besökssiffror som Svenska Dagbladet tagit fram. Men några museum går samtidigt bättre än tidigare.

På flera muséer har antalet besökare minskat med över 20 procent sedan förra året. Det gäller Nationalmuseum, Etnografiska, Östasiatiska å Moderna muséet - alla i Stockholm.

Men några muséer har också ökat antalet besökare, inte minst Armémuseum som haft 37 procent fler besökare hittills i år.