Barnstiftelse:

"Djup okunskap om barns situation"

Fler än 4 000 barn i Sverige tvingas leva i det dolda med skyddad identitet. Det visar en ny kartläggning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset gjort, som nu kräver förbättringar.

Stiftelsen skriver på DN Debatt i dag att det finns en djup okunskap om de här barnens situation och att det strider helt mot FN:s konvention om barns rättigheter.

Stiftelsen kräver nu att regeringen förbättrar situationen för barnen, bland annat att skyddade personuppgifter ska lagregleras på samma sätt som besöksförbud.

Vilket skulle innebär att den som hotar ska hålla sig borta och inte att den som hotas ska tvingas gömma sig.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset efterlyser också bättre statistikuppgifter och att personal med rätt kompetens hjälper barnen.