Problem med Försvarets datasystem

Försvaret har stora problem med sitt nya datasystem, skriver Svenska Dagbladet. Systemet som kallas Prio, har hittills kostat 2,4 miljarder kronor, men prislappen kan bli betydligt högre.

Systemet har visat sig ha stora brister. Bland annat har personal blivit utan lön och fakturor har inte kunnat betalas.

En av orsakerna till problemen är enligt Statskontoret att systemet inte testades tillräckligt innan det togs i bruk.