Fällor för vildsvin testas

Vildsvinsstammen växer. På många håll i Sverige ställer djuren till med stora problem, både i trafiken och för lantbruket. För att hålla bättre koll på stammen ska nu vildsvinsfällor testas. (SR Kristianstad)