Schizofrenimedicin kan rädda liv

Många liv skulle kunna räddas om fler schizofrena fick tillgång till ett läkemedel som idag bara ges till ett fåtal. Klozapin har allvarliga biverkningar, men kan förhindra många självmord. (Vetenskapsradion)