Många burmeser beroende av turismen

Bojkott eller inte – ska man som turist åka till Burma? Det är en fråga som diskuterats i många år. Hur man än gör hamnar en del av de pengar man spenderar i landet i den militärstyrda regimens fickor. Samtidigt ger turismen arbetstillfällen.

I Burmas största stad Rangoon träffade Ekots utsända en munk, en författare och en affärsman som alla är överens om att det är bra att turister besöker landet. Men det finns saker man bör undvika att göra, säger affärsmannen.

Ju fler som kommer desto mer får omvärlden veta om Burma. Men man bör välja att inte åka med resebyråernas organiserade resor, och avstå från att bo på de stora statliga hotellen. Välj istället mindre privata boenden och res runt själv. Då går mer av pengarna till den vanliga burmesen och inte till militären.

Dessutom får man både lära känna fler vanliga människor och får även en större kunskap om hur vi har det här, säger författaren och får medhåll av de andra.

Det var 1996 som den militärstyrda regimen i Burma på allvar öppnade upp landet för utländska besökare. Man genomförde en massiv kampanj för att få turister att komma. Det fanns de i omvärlden som då trodde att regimen var på väg mot en förändring, men den förhoppningen dog när det kom fram att militären använde tusentals tvångsarbetare för att bygga flygplats, vägar och annat för den väntande turismen.

Till exempel byggdes hissar och rulltrappor till den heligaste byggnaden i landet, Schwedagonpagoden.

Då restes kravet på en turistbojkott mot Burma över världen, och det kom också färre besökare. Fredspristagaren Aung San Suu Kyi deklarerade också att hon gav bojkotten stöd.

Men sedan dess har många, inklusive partimedlemmar i hennes eget parti, ändrat sig och välkomnar nu turisterna.

2006 hade landet 650 000 besökare, men efter militärens brutala sätta att möta demonstrationerna hösten 2007 minskade antalet turister till runt 250 000 det året.

Enligt en rapport från 2008 från organistationen Världsturism skapar turismen arbete för runt 1,3 miljoner av landet cirka 50 miljoner människor.

Margita Boström, Rangoon Burma
margita.bostrom@sr.se