GBL föreslås bli narkotikaklassat

Nästa sommar föreslås lösningsmedlet GBL bli narkotikaklassat, eftersom det i kroppen omvandlas till det narkotikaklassade medlet GHB. Varje år importeras cirka 250 ton GBL lagligt för att användas i industrin där det är en viktig komponent i bland annat klottersaneringsvätskor.

En narkotikaklassning skulle innebära att det för första gången blir lagligt för andra än Läkemedelsindustrin att importera och inneha narkotika, säger Karin Jansson, utredare på Läkemedelsverket.

– Det är väldigt tydligt i narkotikalagstiftningen att det bara är för medicinskt och vetenskapligt bruk, och vid väldigt samhällsnyttiga ändamål, som till exempel utbildning av narkotikahundar, som det får användas.

Till skillnad från narkotiska preparat så används GBL industriellt. Åke Santesson är kvalitetschef på ett företag som importerar GBL för att blanda i produkter för bland annat klottersanering. Han vill inte byta ut det mot något annat medel.

– I färgborttagare är den ju viktig för den har en synergieffekt med andra lösningsmedel.

Kan man använda något annat ämne?

– Inte vad vi vet eller kommit underfund om, och jag har arbetat med den här produkten i många år.

Den stora användningen inom industrin har också varit ett skäl till att det varit svårt att narkotikaklassa GBL, säger Narkotikautredningens utredare Jan Pennlöv. Om utredningens förslag om en narkotikaklassning går igenom måste narkotikalagstiftningen ändras menar Karin Jansson på Läkemedelsverket.

– I dag är det ju så att alla produkter som innehåller narkotiska ämnen, oavsett om det är väldigt lite, så är ju även produkten att anse som narkotika. Vi ser ju framför oss att om lagstiftningen ändras till att även omfatta GBL så måste vi göra vissa undantag.

I dag kan till exempel klottersaneringsvätska innehålla upp till 25 procent GBL. Vid en narkotikaklassning skulle enligt nuvarande lagstiftning hela produkten betraktas som narkotika men enligt utredningens förslag ska lagen förändras så att undantag kan göras.

Karin Jansson ser ingen fara med en ökad laglig import av narkotikaklassade medel för industriellt bruk.

– Vissa slutar importera det för att man inte vill hantera narkotika helt enkelt.

Inger Engstedt-Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se