Förföljda barn får dåligt med hjälp

I Sverige lever över 4 000 barn med skyddade personuppgifter, men kunskapen är dålig om barnens situation och det strider mot FN:s barnkonvention, enligt Stiftelsen Allmänna barnhuset som har gjort en kartläggning.

De barn som tvingas leva med skyddad identitet ska få bättre hjälp i vardagen, lovar justitieminister Beatrice Ask.

– En väldigt viktig sak är förslaget om en särskild handläggare i varje kommun. Man måste ha en person att vända sig till, som också kan reda ut och se till att man praktiskt löser de problem som det här barnet eller tonåringen möter, säger justitieminister Beatrice Ask.

Många av barnen som lever med skyddad identitet måste ljuga för sin förföljande förälder, som de tvingas träffa eftersom denne har umgängesrätt. Det är oftast en pappa som har misshandlat mamman och även barnen.

Det händer då att barn i samtal försäger sig och röjer sin och exempelvis sin mammas adress, vilket gör att de måste flytta igen och påbörja ett nytt liv någon annanstans, enligt Stiftelsen Allmäna barnhuset.

Alternativet är att barnet tvingas ljuga, exempelvis för sin förföljande pappa.

Just lögnen är något som de flesta barn med skyddad identitet måste leva med, säger en mamma till två barn, som vi kallar för Anna. Hon beskriver de konsekvenser ett liv i hemlighet har haft för ett av hennes barn.

– Jättedåligt. Fruktansvärt dåligt. Min äldsta, han har hamnat riktigt snett. Inte med droger och så, men det handlar om det här att kunna fungera socialt. Det har varit mycket turer med psykologer och BUP i omgångar. Det är jättesvårt att få hjälp. Är man ensamstående och ska få hjälp är det jättetufft.

I dag är det Skatteverket som beslutar om skyddad identitet och ytterst sällan får Socialtjänst yttra sig.

Stiftelsen Allmäna barnhuset som har gjort en ny kartläggning kräver dock att Socialstyrelsen ska vara närvarande vid dessa beslut och även få möjlighet att kräva omprövning av umgängesrätten i domstolen.

Justitieminister Beatrice Ask säger att flera utredningar är på gång just nu när det gäller att stärka barns rättigheter, men välkomnar att Socialtjänst ska engageras mer i de här frågorna.

– Vad regeringen gör i dag, det är att vi dels för drygt ett år sedan tillsatte en utredning som bland annat särskilt har tittat både på brottsoffret och på barnens situation i de här familjerna. Utredaren föreslår också särskilda åtgärder som rör barnen. Vi har haft den på remiss och kommer att arbeta med den under hösten, så vi lägger ett förslag vid årsskiftet, säger justitieminister Beatrice Ask.

Zana Schiroyi
zana.schiroyi@sr.se