Vissa landsting saknar organdonatorer

De svenska landstingens förmåga att hitta organdonatorer och genomföra donationer varierar mycket över landet.

En undersökning som har gjorts av Donationsrådet och som SVT:s Rapport har tagit del av visar att exempelvis Västerbotten och Västmanland är län som är bra på att identifiera donatorer och använda organ.

Kalmar län är däremot sämst i landet. Förra året identifierades inte en enda donator och på tre år har ingen organdonation genomförts i länet, enligt rapporten.