Burma friger politiska fångar inför val

Regimen i Burma planerar att utfärda amnesti för politiska fångar så att de kan delta i nästa års parlamentsval, säger Burmas FN-ambassadör, Than Swe, till FN:s säkerhetsråd.

Enligt den burmesiske FN-ambassadören sker amnestin på begäran av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, som nyligen besökte Burma.

Det framgår inte av Than Swe hur många fångar det handlar om, när de kan tänkas friges och inte heller om amnestin gäller ledande oppositionspolitiker som Aung San Suu Kyi.

Burmas regering har tidigare frigett politiska fångar, senast i februari då 19 fångar släpptes efter ett besök av FN:s speciella sändebud för människorättsfrågor.

Människorättsgrupper bedömer att det finns över 2 000 politiska fångar i Burma.