Svenska anstalter beröms av EU

Svenska häkten och anstalter får bra betyg av Europarådets kommitté mot tortyr.

Kommittén undersökte bland annat förhållandena på Hall och Kumla i juni och har nu kommit med en preliminär rapport.

Den kritik som kommittén ändå framför handlar om att nattbemanningen är låg på vissa håll, och rastgårdarna kan bli bättre.