Turkiets opposition vill upphäva ny lag

Det ledande turkiska oppositionspartiet, Republikanska Folkpartiet CHP, uppmanar landets författningsdomstol att ogiltigförklara den nya lag som antogs i slutet av juni och som begränsar militärdomstolarnas maktbefogenheter.

Oppositionen anklagar regeringen för att försöka ta kontroll över domstolsväsendet.

Tidigare har CHP kritiserat att lagen beslutades mitt i natten och utan att någon offentlig debatt i frågan hade hållits.

EU har välkomnat lagändringen som ett nödvändigt steg för att ställa militären under civil kontroll.