USA

Budgetunderskott passerar biljonstreck

USA:s budgetunderskott har nu för första gången nånsin överstigit tusen miljarder dollar. Och det sker tre månader innan innevarande budgetår är slut.

Det stora underskottet har flera förklaringar. Regeringen har medvetet ökat utgifterna för att motarbeta recessionen och gett stora nödlån för att rädda financiella institutioner.

Dessutom minskar statens skatteinkomster på grund av ökad arbetslöshet, samtidigt som utgifterna för bidrag till de arbetslösa ökat.

Men USA:s budgetunderskott började långt före den nuvarande globala ekonomiska krisen. Anledning till det var Bush-regeringens stora skatteminskningar och kostnaderna för Irak-kriget.