Samtal mellan USA och Kuba återupptas

Samtal mellan USA och Kuba om immigrations-frågor kommer att återupptas idag, tisdag. Det uppger en amerikansk regeringstjänsteman.

Samtalen, som avbröts 2003, ska äga rum i FN-högkvarteret i New York.

Det finns också obekräftade uppgifter om att samtalen också ska handla om att upprätta en postgång direkt mellan USA och Kuba. För närvarande skickas brev mellan de båda länderna via ett tredje land.