Minst 400 000 influensasmittade i höst

Även om man börjar vaccinera alla svenskar mot svininfluensan och även om den inte blir så allvarlig så lär över 400 000 svenskar bli smittade av den - det tror Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.

Blir smittspridningen mer aggressiv kan i värsta fall fem miljoner svenskar drabbas, enligt prognosen. Men framför allt lär folk bli smittade i höst.

Uppgifterna framgår i en prognos från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen, som bygger på en simulering gjord med data från Statistiska centralbyrån.

Kulmen på influensan väntas nås i slutet av hösten, säger statsepidemiologen Annika Linde till Dagens Nyheter.Frågor och svar om vaccination mot svininfluensan.
Källa: Krisinformation.se

Behöver alla vaccinera sig?
Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot influensa A så att viktiga funktioner i samhället, till exempel vården, kan hållas igång.

Kommer det att finnas vaccin på min vårdcentral?
Socialstyrelsen rekommenderar att landstingen och regionerna beställer vaccin som räcker till två doser per invånare i respektive län. Men det är upp till varje landsting att besluta om hur många doser de ska köpa in och till vilka vaccinet ska ges.

När kan man börja vaccinera sig?
Hösten 2009 räknar man med att vaccineringen kan komma igång.

Varför rekommenderar Socialstyrelsen att alla ska vaccineras trots att influensan ger milda symtom?
Det är svårt att veta vem som blir allvarligt sjuk och därför behöver man vaccinera alla för att förhindra svåra sjukdomsfall. Även om influensan ger milda symtom hos de flesta, kan den orsaka allvarliga konsekvenser i samhället om många blir sjuka samtidigt.

Hjälper munskydd?
Munskydd är användbart främst i sjukvården där man har vana vid att använda dem på rätt sätt. Om munskydd används felaktigt, till exempel för länge eller om man tar på dem med fingrarna, kan risken för smittspridning snarare öka.