Läget i Säter är fortfarande kritiskt

Läget är fortfarande kritiskt i Säter och oroliga Säterbor följer det fortsatta arbetet med att bygga fördämningar.

Dammarna från Nisshyttan och Smedjebacken, som mynnar ut i Ljustern, har runnit över och vattnet forsar ner i den redan översvämmade sjön Ljustern, rapporterar SR Dalarna. Det börjar också bli kritiskt i andra sjöar, i Ludvika stiger vattennivåerna i Gårlången och övre och nedre Hillen.

För att läget ska bli riktigt kritiskt krävs dock ett skyfall eller ihållande regn i två dagar.

Senaste nytt:

Tidigare rapportering: