"Väldigt attraktiv investeringstid"

Wallenbergkontrollerade investmentbolaget Investor har haft en betydligt svagare utveckling än Stockholmsbörsen under första halvåret i år.

Vd Börje Ekholm var självkritisk när han presenterade Investors halvårsrapport i dag.

– Det är ingenting vi är nöjda med. Samtidigt är ju börsen till stor del driven av den uppgång som skett inom cykliska bolag. Och där är vi proportionellt sett en mindre exponering.

Faktum är att av Investors riktigt stora aktieinnehav är det cykliska verkstadsbolaget ABB som har gått svagast under första halvåret i år. Andra bolag som drar ned Investors avkastning är banken SEB och försvarskoncernen Saab.

Sammantaget innebär det att tillgångarna i Investor bara har ökat med 12 procent i värde under första halvåret. Det kan jämföras med att Stockholmsbörsen under samma tid ökade med med 24 procent.

Trots att Investor har en välfylld kassa har bolaget hittills i år varit ganska passivt på förvärvsfronten, även om man deltagit i stora nyemissioner i banken SEB och verkstadsbolaget Husqvarna. Frågan är om Börje Ekholm har låtit de bästa köptillfällena, när börsen stod som lägst, passera Investor förbi.

– Vi tror ju att vi är i en väldigt attraktiv investeringstid. Vi räknar med att göra nya investeringar det här året och nästa åt. Det är möjligt att vi har missat botten, men jag tror inte heller att vi kommer att pricka botten med alla våra investeringar, utan det handlar om att vara väl förberedd, säger Börje Ekholm.

Investor verkar även på den så kallade private equity-marknaden, alltså uppköp av bolag i syfte att sälja dem vidare med vinst efter några år. Dessa uppköpta bolag är ofta högt belånade och i den ekonomiska krisen har flera fått problem, inom Investors portfölj bland annat den danska möbeltillverkaren Bodilsen, som gått i konkurs.

Men Börje Ekholm vill inte medge att det är den höga belåningens fel att företag och arbetstillfällen slås ut.

– Bolag ägda av private equity, i de undersökningar som gjorts, har faktiskt vuxit snabbare än vad övrig industri gjort, så jag är inte säker på att man kan dra den slutsatsen.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se