AP-fonder avvaktar trots hård kritik

AP-fonderna kritiseras för investeringar i ett gruvbolag i Guatemala, där flera miljö- och människorättsorganisationer nu påtalat allvarliga problem i området. Men enligt AP-fonderna måste de invänta sin egen utredning innan de kan ta något beslut om att sälja sina aktier eller inte.

Brunnar som sinar, ökad nivå tungmetaller, allvarliga hudsjukdomar hos lokalbefolkningen och anonyma dödshot mot flera av dem som organiserat sig mot gruvan. Det är några av de allvarliga problem som flera miljö- och människorättsorganisationer beskriver från gruvan i Guatemala som det kanadensiska bolaget Goldcorp driver.

I Goldcorp äger de svenska AP-fonderna aktier värda 242 miljoner. Samtidigt som AP-fonderna ska ta social och miljömässig hänsyn när de placerar svenska pensionspengar. Och man känner väl till problemen, säger Johan Magnusson, vd för första AP-fonden.

– Vad gäller problematiken som ni adresserar gällande Goldcorp, så är vi medvetna om problematiken. Vi har genom etikrådets försorg adresserat den, vi har den under bevakning, vi har varit i gruvan på besök och det pågår en särskild utredning. Och när den här utredningen är klar, först då kan vi bestämma oss för hur vi vill agera.

Men den här utredningen ska ju ha påbörjats för ett år sedan, varför tar det sådan tid?

– Jag känner inte till hur lång tid den här utredningen har tagit. Vi vet att den är försenad, men när den är klar så kommer vi att fundera över hur vi ska agera, säger Johan Magnusson, vd första AP-fonden.

I februari förra året besökte en representant från AP-fondernas etikråd gruvan och enligt rådets årsrapport stod det klart att allvarliga risker förelåg för ökade spänningar och kränkningar av mänskliga rättigheter förelåg. En månad senare påbörjade man därför den utvärderingsprocess, som ännu inte är klar.

Hans de Geer, professor i företagsetik har tidigare utrett AP-fonderna. Han menar att det tar alldeles för lång tid för AP-fonderna att komma fram till ett beslut, där det ena skulle kunna vara att sälja sina aktier i gruvföretaget.

– Det andra alternativet är ju att vara kvar som ägare och då påverka företaget på något sätt. Och att avväga vilken strategi man ska ha i det här fallet, det ska inte ta ett år att bestämma sig, säger Hans de Geer.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se