Oro för influensan inom landsting

Många landsting oroas nu inte bara av den våg av influensafall som kan drabba sjukvården under hösten. Också kostnaderna för vaccinering av alla medborgare förskräcker.Eftersom man önskar att så många som möjligt vaccinerar sig, måste priset för allmänheten sättas lågt, och på Sveriges kommuner och landsting funderar man nu över vad en influensaspruta egentligen får kosta, säger Göran Stiernstedt, chef för hälso och sjukvårdsavdelningen.

– Vi har ingen uppfattning idag. Vi avvaktar lite hur det hela utvecklar sig, det vill säga hur epidemien fortskrider. Och så kommer vi att ta en rejäl diskussion efter semestrarna.

Hur värderar man samhällsnyttan av att så många som möjligt vaccinerar sig?
– Ja det är inte lätt. Det måste naturligtvis ställas mot kostnaderna och landstingen går redan med underskott och det här spär på underskotten ganska rejält. Det är väl en anledning till att vi tycker att staten borde hjälpa till.

Har ni fått några garantier därifrån?
Nej, inte så här långt.

Trots att semestrarna tömt många myndigheter pågår influensaplaneringen för fullt. Landstingen väntar sig en våg av nya influensafall under hösten och förbereder nu för massvaccinationer med början i slutet av september. Då ska cirka 18 miljoner vaccindoser levereras till Sverige och sen kyltransporteras ut till alla landsting.

Dessutom kommer stora informationskampanjer uppmana alla att vaccinera sig, eftersom det är det mest effektiva sättet att hejda smittspridning.

En ny simulering av smittspridningen som Stockholms universitet gjort visar att det inte är effektivt att t ex inrikta vaccinationen på särskilda grupper, exempelvis skolbarn, eller särskilda geografiska regioner, säger Anders Tegnell vid Socialstyrelsens smittskydd:

– Ja, den pekar ju väldigt tydligt på att det viktigaste är att vaccinera så tidigt som möjligt och att vaccinera så fort som möjligt.

Ett hundratal svenskar har hittills insjuknat i den så kallade svininfluensan, men prognoserna för hur många som kommer att drabbas under hösten är ännu osäkra. Säkert är dock att influensan kommer att dra resurser från övrig vård.

– Vi räknar ju med att man får ett ökat antal insjuknande under hösten och då kommer säkert den andra vården att bli drabbad och det kanske kan bli så att man får skjuta på planerad vård, sånt som inte är absolut akut, säger biträdande smittskyddsläkare Bo Svenungsson i Stockholmslandstinget.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se