Hormonbehandling kan leda till cancer

Kvinnor som använder hormonersättning mot klimakteriebesvär löper högre risk att drabbas av äggstockscancer. Det visar en dansk studie med uppgifter från över 900 000 kvinnor.

– Studien är mycket intressant eftersom den för det första bekräftar andra resultat och att den också bygger på ett stort material och på väldigt tillförlitliga uppgifter, säger Ingemar Persson, professor på Läkemedelsverket.

Många kvinnor får besvär i klimakteriet eftersom det kvinnliga könshormonet östrogen naturligt minskar i kroppen. Hjälpen för dem som har det värst är ofta ett tillskott av östrogen, ofta kombinerat med andra sorters hormoner.

Medicinerna har varit mycket omdebatterade, bland annat för att de ökar risken för bröstcancer.

De danska forskarna har tittat på en annan cancerform, äggstockscancer. Uppgifter från över 900 000 kvinnor ligger till grund för resultatet.

Det visar sig att det är upp till fyrtiofyra procent högre risk att få sjukdomen för den som använder hormonpreparat än för kvinnor som inte gör det.

Eftersom äggstockscancer är relativt ovanlig innebär riskökningen i praktiken ett nytt cancerfall bland drygt 8 000 kvinnor som får behandling.

Tomas Riman är överläkare på kvinnokliniken i Falun. Han får många frågor från patienter om risken för cancer och menar att man måste väga nyttan mot riskerna.

– Om det kommer någon som söker för klimakteriebesvär är det ju viktigt att man behandlar det, eftersom livskvaliteten annars hos de här kvinnorna är väldigt dålig, vilket de förstås upplever subjektivt. De rekommendationer som Läkemedelsverket har nu är att man använder de här medicinerna under så kort tid som möjligt i så låg dos som möjligt. Tyvärr så har man ju inte hittat något preparat som är likvärdigt med östrogen för att lindra de här besvären, säger Tomas Riman, överläkare på Falu lasarett.

Sofia Tanaka
sofia.tanaka@sr.se