Kommunal: Sänkt lön för unga är fel väg

Som Ekonomiekot rapporterade i går är arbetslösheten bland lågutbildade unga fyra gånger högre i Sverige än i Danmark. Svenskt Näringsliv menar att fler unga med låg utbildning skulle få jobb om ingångslönerna sänks.

Lönesänkningar är dock fel väg att gå, anser Ylva Thörn, förbundsordförande för Kommunalarbetareförbundet.

– Jag tror inte att det per automatik gör att det skapas fler arbetstillfällen. Snarare skapar det en större otrygghet. Du får en lägre ingång och det kommer att följa med hela livet, säger Ylva Thörn.

Ylva Thörn ser en risk att det uppstår en låglönesektor där lågutbildade arbetar hela yrkeslivet, att det skapas en uppdelning av arbetsmarknaden och att de låglönejobb som facket har lyckats få bort kan komma tillbaka.

Hon menar att arbetsgivarna tar chansen att flytta fram positionerna när arbetslösheten stiger.

Det är just arbetslösheten bland unga som ökar allra mest när nu lågkonjunkturen på allvar slår mot arbetsmarknaden. Jämfört med juni i fjol är nu dubbelt så många 18- till 24-åringar inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Allra värst är läget för dem som inte har fullständiga gymnasiebetyg. Enligt siffror från Skolverket handlar det om en tredjedel i varje årskull som lämnar gymnasieskolan.

Sverige hamnar i botten i Europaligan när det gäller att ordna jobb åt unga med låg utbildning. Exempelvis är arbetslösheten i Sverige fyra gånger så hög som i Danmark.

Enligt Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster är orsaken höga ingångslöner, rigida regler om anställningsskydd och dålig yrkesutbildning i Sverige.

Ylva Thörn tror inte att det är omsorg om ungdomarna som driver Svenskt Näringsliv utan att det handlar om att arbetsgivarna vill få till stånd lägre löner för vissa arbetstagare.

– Jag tycker inte att man tar särskilt stor hänsyn till ungdomar, utan man tycker att nu behöver man ett antal arbetsuppgifter som ska utföras som man vill klassa som lågkvalificerade. Då behövs det inte särskild lång eller stor utbildning. Sedan när det vänder, vad tänker man då möta dessa ungdomar med som faktiskt också har en önskan om att få utvecklas i sina jobb? säger Ylva Thörn, förbundsordförande för fackförbundet Kommunal.

Robert Sennerdal
robert.sennerdal@sr.se