Svenska kyrkan varnas för homovigslar

Anglikanska kyrkan i Sverige varnar i ett brev ärkebiskop Anders Wejryd för Svenska kyrkans positiva hållning till homoäktenskap.

I ett brev vänder sig två representanter för anglikanska kyrkan främst emot Svenska kyrkans beslut att sanktionera samkönade äktenskap.

De säger att det kan påverka prästers möjligheter att arbeta i en annan medlemskyrka, skriver tidningen Dagen.

Ärkebiskop Anders Wejryd har ännu inte kommenterat brevet.