Israeliska soldater kritiserar egna armén

Den israeliska armén kritiseras hårt i en rapport där israeliska soldater vittnar om vad som hände under kriget i Gaza i vintras.

Soldaternas historier bekräftar tidigare anklagelser från Amnesty International och FN om att armén inte tog någon hänsyn till civilbefolkningen.

"Skjut först, och tänk senare på vilka som är civila."

"Det är bättre att döda en civil än att tveka att skjuta en fiende."

Så står det i rapporten där ett 30-tal israeliska soldater berättar om vad som hände i Gaza under kriget i vintras.

Samtliga soldater deltog i den militära operationen och flera vittnar om en medveten onödig brutalitet. Civila togs som levande sköldar, de tvingades att gå före soldaterna in i hus och byggnader för att dra på sig eventuell eld. Soldater sköt på allt som rörde sig och eldgivningen var enorm, trots att några säger sig inte ha sett några fiender.

Målet med den militära operationen, som pågick i 22 dagar i vintras, var att få ett slut på Hamas raketbeskjutning av israeliska samhällen.

Rapporten ger en tydlig bild av strategin, att minimera de egna förlusterna, för att inte väcka en israelisk opinion som därmed kunde tvinga fram ett eldupphör.

Därför tog militären minimala risker på bekostnad av civilbefolkningens säkerhet. Enligt Amnesty International dödades 1 400 palestinier, varav 300 barn. Tusentals hus jämnades med marken.

Organisationen som heter Bryta Tystnaden har under flera år samlat vittnesmål från israeliska soldater, närmare 700 stycken. Berättelserna från de ockuperade områdena är ofta detaljerade och ger en bild som FN och Amnesty inte kan ge eftersom de inte har tillgång till soldaterna.

Israeliska armén har tidigare tillbakavisat anklagelser om krigsbrott i samband med Gazakriget, senast från Amnesty.

Till BBC säger en taleskvinna för armén att vittnesmålen är anonyma och att rapporten bygger på hörsägen, därför går det inte att avgöra sanningshalten.

Kristian Åström, Jerusalem
kristian.astrom@sr.se