Ändrad strategi för svininfluensan

Socialstyrelsen har i samråd med Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra strategin för hanteringen av svininfluensan.

Den innebär bland annat att anmälningsplikten av influensan begränsas till fall som vårdas på sjukhus och fall som diagnosticeras på laboratorier. Orsaken är att man vill koncentrera åtgärderna på dem som riskerar att bli svårast sjuka.

Till riskgrupperna hör bland andra personer med kronisk lungsjukdom, kronisk hjärtkärlsjukdom, diabetes och nedsatt immunförsvar, samt gravida och barn under två år.

Sjukvården uppmanas även att bli mer restriktiv med att skriva ut virushämmande läkemedel som Tamiflu och Relenza. En överanvändning riskerar att viruset utvecklar resistens mot preparaten. Fall av Tamifluresistent svininfluensa har rapporterats från Danmark, Japan och Hongkong.