Piratattacker fördubblade i världen

Antalet piratangrepp på internationell fartygstrafik har fördubblats under första halvåret i år, uppger Internationella maritima byrån (IMB).

Piratdåden ska ha ökat från 114 till 240 jämfört med samma period förra året, framförallt utanför Somalias östkust och i Adenviken.

Enligt IMB har närvaron där av utländska militära fartyg, bland annat ett svenskt, medfört att angreppen på fartyg har spritt sig till bland annat södra Röda havet och Omans östkust.

Organisationen uppger att sammanlagt 78 fartyg har angripits, 31 har kapats, omkring 560 sjömän har tagits som gisslan, sex personer har dödats och åtta saknas.