Vården kan inte stoppa svininfluensan

Sjukvårdens resurser kommer inte att räcka för att möta behoven när den så kallade svininfluensan tar ett fastare grepp om Sverige. Socialstyrelsen vill nu inrikta sig på att minska effekterna av pandemien.

Erfarenheterna från andra hårdare drabbade länder gör att man nu ger upp försöken att förhindra spridningen, säger Anders Tegnell vid styrelsens smittskyddsenhet:

– Det kostar mycket kraft och det kostar mycket resurser som vi behöver använda till annat. Nu har vi, framför allt efter erfarenheter från andra länder, insett att nu har vi gjort det så länge som vi kan. Nu måste vi i stället spara och koncentrera resurserna på att i stället hantera det som kommer hit, säger Anders Tegnell.

Den ändrade strategin betyder att man inte längre tänker undersöka personer som återvänt från semestern med lite feber, enligt Anders Tegnell.

I stället inriktas vården på riskgrupperna, det vill säga människor med andra allvarliga sjukdomar, som kan riskera livet om de drabbas av influensa.

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet har lyssnat på experter från USA, Kanada och Australien som besökt Sverige de senaste dagarna. Och budskapet därifrån är tydligt - det är sjukvården som får ta den hårdaste smällen när influensan kommer.

Patienter med influensa kan behöva uppemot 15 procent av alla sjukhussängar Och medicinsk teknik som respiratorer utnyttjas maximalt.

Men den avgörande bristen i vården är en annan, säger statsepidemiolog Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet.

– Flaskhalsen i sjukvården är framför allt personal. Det har visat sig i New York och Australien där man har de här problemen. Dessutom kan det vara brist på olika resurser, alltså material och respiratorer, men huvudsakligen är det personal, säger Annika Linde.

Därför förbereder sig nu svenska landsting på en ökad beläggning i höst och det kan innebära att vård som inte är akut måste skjutas upp.

Eftersom influensan än så länge gett milda symptom är det bara ett fåtal procent av de smittade som behövt sjukhusvård, men ändå så många att personalen i till exempel New York är ansträngd.

– De är tröttkörda och slut nu. Det är en jättejobbig situation för sjukvårdspersonalen att hela tiden ha överbeläggningar och en hög belastning. Men hittills har man i princip klarat det, säger statsepidemiolog Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se