Skagerrak och Nordsjön

Snabbstängt fiske

Vissa fiskeområden i Skagerrak och Nordsjön ska kunna snabbstängas tillfälligt för att skydda vissa fiskarter.

Överenskommelsen om att stänga av vissa områden har träffats mellan EU och Norge. Systemet införs första september och gäller ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling.

En expertgrupp har undersökt möjligheten att skydda lekansamlingar av torsk, men där räcker kunskaperna ännu inte till för att utpeka lämpliga områden att snabbstänga, enligt Fiskeriverket.