Brist på renkött till export

Regeringen har i samband med Sveriges ordförandeskap i EU satsat på att marknadsföra renkött och annan svensk mat i utlandet. Men rovdjuren är ett hinder för planerna. (SR Sameradion)