Mammografin i Göteborg granskas

Efter anmälningar ska Socialstyrelsen nu granska mammografin i Göteborg. Vårdbolaget Avesina, som efter upphandlingar tog över mammografin i Göteborg den 1 april, har haft flera förseningar.

– Det har varit olika indikationer på mammografiverksamheten i Göteborg. Sammanfattningsvis har det gjort att vi beslutat oss för att göra en granskning, säger Ann-Britt Thörn på Socialstyrelsen.

Den första april tog vårdbolaget Avesina över mammografin i Göteborg. Efter dataproblem och gamla, ärvda köer från Sahlgrenska universitetssjukhuset blev det långa väntetider.

Socialstyrelsen har nu fått in två anmälningar, en kommer från en kvinna som fick brev om ett negativt svar om bröstcancer, fast hon aldrig har undersökt sig. Den andra anmälningen sträcker sig längre bak i tiden då en kvinna fick vänta tre år på en uppföljande bröstcancerkontroll.

Dessutom har remisser från ett annat vårdbolag inom klinisk mammografi, UniLabs, inte varit fullständiga.

– All granskning kommer att vara utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Det vill säga, uppfyller verksamheten de krav som man kan ställa på den utifrån ett patient- och säkerhetsperspektiv, säger Ann-Britt Thörn.

Hans Sihlbom är verksamhetschef på Avesina i Göteborg, han säger att det var ett administrativt fel som gjorde att en kvinna fick fel brev. Han säger också köerna ska kortas.

– Det är ju bara att kalla kvinnorna i början av augusti, slutet på juli. Och sedan kommer vi att analysera det vi nu har tillgång till, hur förseningarna ser ut, vilka stadsdelar som är drabbade, och så kommer vi sätta in extraresurser så mycket vi kan, för att försöka ta ikapp den här förseningen, säger Hans Sihlbom.

Jakob Hanberger, Ekot Göteborg
jakob.henberger@sr.se