Sjukvården rustar för svininfluensan

Planeringen inför den väntade epidemin av svininfluensa pågår i Sverige. Inom sjukvården förbereder man sig för ökad beläggning och övertid.Den stora smittspridningen kan starta runt skolstarten i augusti. Så här säger smittskyddschefen Anders Tegnell vid Socialstyrelsen:

– Inom sjukvårdsområdet handlar det ju väldigt mycket om att ha kapacitet att ta hand om de personer som smittas och där vi nu har lärt oss från andra länder att de riskerar att bli väldigt sjuka så att man kan ta emot dem och ge dem den vård de behöver på ett bra sätt. Det är väl huvudåtgärden. För resten av samhället handlar det nu om att gå in i en ordentlig fas av att förbereda sig på arbetskraftsbortfall och hur man ska sköta det här med de viktiga aspekterna på samhället så bra som möjligt, säger Anders Tegnell.

Sjukvården förbereder sig nu för växande patientströmmar. Vid Nu-sjukvården i Västra Götaland räknar man med att behöva 135 extra vårdplatser i höst, men det behövs också mer personal, säger överläkare Bert-Ove Larsson på Uddevalla sjukhus:

– Personalavdelningen tittar på detta att ta in extrapersonal och att även kontakta personal som nyligen har slutat inom de här områdena, säger Bert-Ove Larsson.

Claes De Verdier, husläkare vid en vårdcentral på Narvavägen i Stockholm, tror också att vården kommer att bli pressad.

– Jag tror att vi kommer att få lägga om schemat och kanske ställa in ordinarie mottagning med ordinarie besök och kontroller för att kraftsamla en period och för att hinna med att vaccinera så många som möjligt, säger Claes De Verdier.

Socialstyrelsens nya strategi går ut på att i möjligaste mån försöka mildra effekterna av pandemin, när den nu fått fäste i Sverige.

Vården ska koncentrera sig på att analysera och behandla riskgrupper till exempel människor med allvarliga hjärt- och lungsjukdomar, samt gravida och små barn.

Myndigheterna verkade i dag mycket säkra på att det verkligen kommer att bli en rejäl influensaepidemi under hösten. Anledningen är främst att viruset är nytt för de flesta och att vi därför inte har någon immunitet, säger statsepidemiolog Annika Linde.

– Det innebär ju att de flesta kommer att insjukna men att det kanske tar lite längre tid innan man når toppen än om viruset hade varit mer smittsamt än vad det är, säger Annika Linde.

Anna Larsson och Petter Allvin i samarbete SR Väst
anna.larsson@sr.se, petter.allvin@sr.se