JO-anmäls för förstörda frimärken

En fånge på Kumlaanstalten har vänt sig till Justitieombudsmannen för att anmäla att frimärkena på breven som kommer till anstalten kryssas över. (SR Örebro)