EU ska köpa 31 000 ton smör

EU:s jordbruksministrar har gett klartecken till att fortsätta stödköp av smör och skummjölkspulver samt att bygga ut de redan fyllda lagren. Allt för att hålla priserna på varorna uppe.

Egentligen är det här en jordbrukspolitik som Sverige är helt emot, men som regeringen ändå tvingas anpassa sig till.

– Ett drygt 20-tal medlemsstater har aktivt krävt ingripande av det här. Det är bättre än att ge direkta exportsubsidier vilket skulle slå ut jordbruket i tredje världen och det vill vi inte, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Under 2009 har EU infört både stödköp av smör och skummjölkspulver och exportsubventioner för mejerivaror. Stödköpen och subventionerna har hållit uppe mjölkböndernas inkomster inom EU.

Exportstödet löper tills vidare medan stödköpen av smör och skummjölkspulver egentligen skulle upphöra vid augusti månads utgång. Men redan i slutet av april hade kommissionen fyllt kvoten på 81 000 ton smör och 203 000 ton skummjölkspulver.

I måndags gav jordbruksministrarna därför kommissionen klartecken att fortsätta med stödköpen till slutet av februari nästa år.

De redan fyllda lagren ska ta emot ytterligare 31 000 ton smör och 50 000 ton torrmjölkspulver till en kostnad på ungefär 280 miljoner kronor. Det är ingen vacker bild av EU:s jordbrukspolitik.

– Den är en relik från en gången tid så det var brist på mat i Europa. Den svenska inställningen och ståndpunkten är att vi ska ha en större marknadsanpassning av den europeiska jordbrukspolitiken, säger Eskil Erlandsson.

Ser man något slut på de här överskotten?

– Nu sjunker produktionen av mjölk i Europa. Den senaste siffran jag har sett är minus 1,3 procent. En minskad produktion innebär att överskotten minskar. Därtill hoppas vi att konjunkturen vänder så att behovet och efterfrågan på mat ökar igen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sr.se