IF Metall vill se variation vid löpande band

Arbetet blir allt mer specialiserat och arbetsmomenten allt färre vid många industriföretags löpande band. I avtalsrörelsen nästa år överväger facket IF Metall att driva frågan om mer varierat arbete.

På Scania i Södertälje har IF Metallklubben funderat över hur arbetet ska bli mer omväxlande. Klubbens ordförande Johan Järvklo förklarar.

– Det innebär att man inte bara står vid bandet och skruvar i sitt vanliga jobb utan att mina blandar in en hel del andra arbetsuppgifter också. Det kan vara produktionsteknik eller verktygsberedning. Kan säkert vara inköpsfunktioner eller kundrelationer också. Det beror lite på vart på bandet man står, så att säga.

Upplägget kallas 80 - 20: Åttio procent av arbetstiden ska vara förlagd vid bandet. Tjugo procent, en stund varje dag, skulle ägnas åt andra arbetsuppgifter, säger Johan Järvklo.

Han menar att ett starkt styrt monotont arbete kanske kan vara lönsamt för ett företag på kort sikt, men företaget förlorar arbetarnas utvecklingspotential. Dessutom är det svårt att locka ungdomar till sådant arbete.

Johan Järvklo tror att 80-20 modellen skulle kunna vara verklighet om fem, tio år.

– Mycket beror på vår förmåga att få företaget att hoppa på det här. Jag tror att man måste göra det som en vinnar-vinnarlösning, att både företaget och vi ser vinster i det. Då måste de vara med på det här också.

Är det det?

– Vi har talat flyktigast om det här och det var inte negativ respons där. Men det här är på ett visionelt plan mera än så länge.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven säger att trenden i många svenska industriföretag, bland annat i fordons- och vitvaruindustrin, har gått mot mer av löpande band. Han menar att effektiv produktion borde gå att kombinera med ett omväxlande arbetsinnehåll och säger att det är en fråga som IF Metall kommer att driva, kanske redan i avtalsförhandlingarna nästa år. Fördelarna med omväxling är flera, menar Stefan Löfven.

– Man tillför arbetet mera arbetsinnehåll. Det blir mera innehållsrikt, det blir mera omväxlande och det blir på så sätt både för individen skapa ett mer intressant arbete men även för företagen skapa mer flexibilitet. Det kommer att behövas i den tuffa internationella konkurrenskraften, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se