Säkerhetsbrister på Försvarshögskolan

Det finns brister i säkerheten på Försvarshögskolan i Stockholm. Det visar en granskning utförd av den militära underrättelsetjänsten Must, uppger TV4 Nyheterna.

Till exempel har outbildad personal fått jobba med uppgifter som rör rikets säkerhet, hemliga handlingar har inte upprättats enligt reglerna och registerkontroller av anställda har gjorts för sent.

Försvarshögskolan bekräftar uppgifterna i ett brev till TV4 men vill inte kommentera Musts granskning i övrigt.