Svårt få hjälp av försvaret i framtiden

Det kan bli svårt att få hjälp från militären vid skogsbränder och översvämningar i framtiden. När försvaret ser över sin helikopterpark tar man inte hänsyn till behov som finns utanför försvaret. (SR Östergötland)