Ingves ger godkänt för räntesänkning

Riksbankschefen Stefan Ingves kommenterar nu beslutet om att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent. Han var själv inte med vid det senaste räntemötet på grund av sjukdom men säger att det var lämpligt att sänka räntan till 0,25 procent.

Riksbankschefen anser också att den nuvarande räntenivån bör ligga kvar en "förhållandevis lång tid". Han tycker sig se flera signaler som tyder på att konjunkturraset har bromsats upp.

Ingves skriver i sin kommentar:

"Men det kommer att dröja ett tag till innan hela världsekonomin kan återgå till positiv tillväxt. Det beror bland annat på att olika länder och marknader inte gått in i konjunkturnedgången samtidigt och nu återhämtar sig med olika hastighet".

Han väntar en snabb uppgång när det väl vänder.

"Samtidigt som den globala finans- och penningpolitiken är mycket expansiv är tillgången på ledig kapacitet god i de flesta ekonomier. Det talar för en snabb återhämtning i världsekonomin", skriver han.

Det finns inte mycket nytt i protokollet från Riksbankens förra penningpolitiska möte.

Det är redan känt att ledamoten Lars E O Svensson ville sänka räntan till noll och att Barbro Wickman-Parak reserverade sig mot ränteprognosen.

Hon tror på en snabbare ekonomisk återhämtning och att det därmed blir nödvändigt att börja höja räntan snabbare än de andra i riksbanksledningen anser. Barbro Wickman-Parak tror att höjning blir nödvändig från senvåren 2010, medan majoriteten tror på hösten samma år.

Wickman-Parak hade också velat behålla räntenivån 0,50 procent, men hon valde att ställa sig bakom majoriteten i Riksbankens ledning.