Grönt ljus för myggbesprutning

Naturvårdsverket drar nu tillbaka sitt överklagande, där de motsatte sig besprutning av mygg i ett naturskyddsområde i Nedre Dalälvsområdet. Detta sedan regeringen gett klartecken.

Länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg kommer att betala drygt hälften av den totala kostnaden på 4 miljoner kronor. Resten står kommunerna i området för.

Eftersom området är naturskyddat har besprutning tidigare inte tillåtits. Regeringens ja öppnar nu för ett snabbt formellt beslut från Kemikalieinspektionen, säger miljöminister Andreas Carlgren, som är nöjd med beslutet.

– Därför att det helt enkelt är olidligt för både människor och de djur som finns i området. Det är en myggplåga av helt orimliga dimensioner, säger Carlgren.

Det här medlet är inte godkänt i Sverige än, finns det inte risker med att bespruta ett så härt stort område?

– Både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har nu tittat på det här, och det finns ingenting i underlaget som vi har för beslutet som tyder på att det skulle vara så. Tvärtom, det här är det rätta, både för människors hälsa och säkerhet.

När kan besprutningarna börja?

– I princip omedelbart, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Petter Allvin
petter.allvin@sr.se