Lättare för barn att få myndighetshjälp

Det ska bli lättare för barn att söka hjälp hos myndigheterna utan föräldrarnas godkännande. Det föreslår barnskyddsutredningen som presenteras i dag.

Det ska bli lag på att alla omhändertagna barn ska få en egen socialsekreterare som besöker dem i deras nya hem, minst fyra gånger om året. Dessutom måste alla som fattar beslut om att omhänderta minst ha examen som socialsekreterare.

Det föreslår Kerstin Wigzell som utrett barns skydd och socialtjänsten åt regeringen.

Många barn som blev placerade på fosterhem på 50 och 60-talet har berättat att de känt sig övergivna av både sin familj och av samhället. Situationen är bättre i dag, men inte tillräckligt säger Kerstin Wigzell.

– Så är det ju inte i dag. Det måste man komma ihåg. Men det har varit så och det är inte för så länge sedan. Och även i dag om man talar med barn som är omhändertagna, eller har varit, så finns det de som kan berätta just samma sak: "Jag blev ensam där. Jag hade ingen att tala med om det som hände." Därav barnets egen socialsekreterare som vi föreslår, säger särskilda utredaren Kerstin Wigzell som lett Barnskyddsutredningen.

Ungefär ett barn i varje klass omhändertas minst en dag under sitt liv.

Den så kallade barnskyddsutredningen presenterade sitt förslag i dag. Och Kerstin Wigzell som lett Barnskyddsutredningen kom med en lång rad förslag om hur skyddet för barn som omhändertas av samhället ska få det bättre.

För att stärka deras skydd ska varje barn få en egen socialsekreterare som följer dem under vistelsen i familjehemmet.

Barn måste också få besök minst fyra gånger per år. Och den som fattar beslutet om omhändertagande ska minst ha socionomexamen. I dag saknar drygt var tionde socialsekretare sådan examen.

Dessutom vill Wigzell samla alla nya bestämmelser i en ny lag som ska ersätta socialtjänstlagen om barn och lagen om tvångsvård om barn. Nu ska förslagen ut på remiss.

Omhändertagandena av barn måste bli bättre, anser Wigzell.

– Framför allt att det är ojämnt mellan olika kommuner. Det har fungerat dåligt längre tillbaka i tiden, men det har hänt mycket på sistone. Men det finns fortfarande en del att göra, säger utredaren Kerstin Wigzell.

Olof Hülphers är jurist på Bris, Barnens rätt i samhället, och han tycker att det var på tiden att förslagen kom.

– Vi ser ju bara att det senaste året har de kommit, via media, information om olika fall där barn varit i utsatta situatione. Det de här varit med om bekräftar egentligen att systemet har brister och att det går att göra många förbättringar, säger Olof Hülphers.      

Jonas Fredén
jonas.freden@sr.se