CIT Group nära konkurs

Det amerikanska finansföretaget CIT Group riskerar att gå i konkurs, efter att samtal med den amerikanska regeringen brutit samman. Det blir i så fall första gången sedan förra hösten under finanskrisen som ett något större finansiellt företag går i konkurs. Då var det investmentbanken Lehman Brothers som gick under.

Robert Bergqvist, chefekonom på banken SEB, säger att ett beslut att inte ge nya pengar till CIT ger signaler.

– Det signalerar två saker tycker jag. Dels att vi förmodligen har ett mer stabilt läge i det finansiella systemet, att man vågar genomföra en sådan här konkurs. Det andra är egentligen att man har en verktygslåda för att hantera institut som får problem. Man har bättre kontroll över eventuella spridningseffekter som kan uppkomma i systemet och man vet hur man ska balansera läget, säger Robert Bergqvist.

Enligt uppgifter i amerikansk media planerar CIT Group att redan i morgon ansöka om konkursskydd. Orsaken är alltså att den amerikanska regeringen avbrutit förhandlingarna om nya pengar till finansföretaget, som så sent som i december fick 2,5 miljarder dollar i bankstöd från det så kallade TARP-programmet.

Om CIT tillåts gå i konkurs, då är det det största finansiella företaget som går under sedan investmentbanken Lehman Brothers krasch i höstas. Därefter är det endast mindre sparbanker som har gått under.

CIT är en viktig långivare för små och medelstora företag med drygt 60 miljarder dollar i utlåning. Företaget har drygt 7 000 anställda i framförallt Nordamerika, men institutet är ändå så pass litet att det kan tillåtas gå i konkurs, säger Robert Bergqvist på SEB.

– Effekterna blir nog ganska begränsade med tanke på att det här är ett förhållandevis litet institut. Och vi har instrumenten för att hantera det om de går omkull. Men sen finns då riskerna med att det här institutet har riktat sig till just små och medelstora företag. Det man kan vara rädd för är om de då får ökade svårigheter att kunna låna pengar. Det behövs mycket livskraft i den amerikanska ekonomin, och de små och medelstora företagen är väldigt viktiga, säger Robert Bergqvist.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se