Uteblivet vaccinbidrag upprör landsting

Uppdaterad: 16:49
Regeringen skjuter inte till några extrapengar för massvaccinationen mot den så kallade svininfluensan. Det budskapet fick landstingen från folkhälsominister Maria Larsson i går. Men beskedet väcker i dag stark kritik från ekonomiskt pressade landsting.

I Dalarnas läns landsting kan notan för vaccineringen hamna på 90 miljoner kronor och Sören Bertilsson, socialdemokratiskt landstingsråd i länet, är besviken på regeringen. 

– Jag blir personligen väldigt sur på att man har det här hanteringssättet från regeringens sida. Man har inte en tanke på att skicka med några pengar. Jag tycker rent ut sagt att det är skit utav en ledande regering, säger Sören Bertilsson.

I Västra Götalands-regionen kan notan för vaccinet landa på 200 miljoner kronor, och Jonas Andersson, som är ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i regionen, är besviken på beslutet.

– Jag tycker det är dåligt av staten att inte ta sitt ansvar i den här frågan. Det är på uppmaning från staten som vi har införskaffat vaccinet och det finns normalt sett en finansieringsprincip som säger att om staten gör ett åtagande åt landsting och regioner, ska man också skicka med pengar för det, säger Jonas Andersson.

Alla landsting i Sverige har köpt in vaccin till hela sin befolkning, så det är svårt att undgå utgiften för att vaccinera. Bara i Västra Götalands-regionen har man beställt tre miljoner doser.

Men hur stora kostnaderna egentligen blir för landstingen är fortfarande oklart. Landstingsledningarna ska den närmsta tiden besluta om vaccinationerna bli gratis för patienterna, eller vad varje spruta kan komma att kosta för allmänheten.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer med en rekommendation tidigt i september, för att få så likartade förhållanden som möjligt i landstingen. Och Göran Stiernstedt, vård- och omsorgschef vid SKL, är bekymrad över att regeringen säger nej till mer pengar.

– Jag tycker att det är beklagligt naturligtvis. Jag tror att det här kan få en hel del konsekvenser ute i landstingen. Det är inte bara så att det ska betalas för vaccinet, det ska dessutom utföras vilket i sig kräver en del omprioriteringar, med exempelvis risk för att behöva senarelägga planerad vård, säger Göran Stiernstedt vid SKL.

Regeringens nej till mer pengar motiveras med att staten redan betalar tillräckligt genom att stå för avtalet med vaccintillverkaren. Men enligt Göran Stiernstedt är det inte nog.

– Nej jag tycker inte att det är tillräckligt. Det är ganska lite jämfört med de summor som landstingen ska punga ut med.

Oavsett om landstingen kommer att ta ut en avgift av sina patienter eller inte så är flera av landstingen, som Sveriges Radio har pratat med, mycket kritiska till att staten inte hjälper till med mer pengar. Särskilt eftersom många redan dras med stora budgetunderskott.

Britt Westerlund, landstingsråd i Norrbottens län, där vaccinationerna kan komma att kosta 33 miljoner kronor, menar att kostnaden kommer olägligt för landstinget som redan har sparkrav.

– Det här kommer som ett brev på posten som kommer att innebära ännu större minskningar. Jag tycker att det här är ett nationellt ansvar och jag tycker att regeringen borde vara med och lätta på trycket för landstingen, säger Britt Westerlund, socialdemokratiskt landstingsråd i Norrbottens län.

Men landstingen kan inte vänta sig mer pengar från staten, det menar folkhälsominister Maria Larsson. Hon står fast vid att staten redan betalat tillräckligt genom att stå för avtalet med vaccintillverkaren. 

– Spelreglerna är uppgjorda en gång för alla. Det är viktigt att landstingen ser att det här är en möjlighet för att samhället ska fungera väl. 

Kan det inte finnas någon anledning att ändra spelreglerna om landstingen nu har så stora underskott? 

– Som sagt var så är spelreglerna uppgjorda. Och krisberedskapsmyndigheten pekar på vikten av att man behåller samma typ av ordning även under kristider, att man inte ändrar på spelreglerna under de omständigheterna, säger folkhälsominister Maria Larsson.

Cecilia Khavar
cecilia.khavar@sr.se

Petter Allvin
petter.allvin@sr.se

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se 

I samarbete med:
SR Skaraborg, SR Dalarna,
SR Norrbotten, SR Uppland